Alle updates
Updates

Festival Gouden Pijl slaat opnieuw een jaar over

De onzekerheid blijft, evenals vele vragen: Kan Festival Gouden Pijl eind juli dertig- tot veertigduizend mensen ontvangen in het centrum van Emmen? En zo ja, welke maatregelen moeten er dan getroffen worden? En wat is dan het eventuele maximum aantal toeschouwers dat kan genieten van sport en feest? De organisatie heeft over deze vragen intensief contact met de Gemeente Emmen maar ook de gemeente kan begrijpelijkerwijs geen zekerheid bieden.

De Gouden Pijl is pas geslaagd als het publiek in grote getale naar de Tourvedettes kan kijken en daarnaast een gezellig feestje kan vieren in de stad. Voor iedereen, zonder officiële toegang en zonder entree. Het is hoogst onzeker dat dat op 25 juli al weer kan. Daarom hebben Stichting de Nieuwe Pijl en de organiserende partij, JansenEventSportmanagement, met pijn in het hart besloten het evenement ook in 2021 niet door te laten gaan. De risico’s zijn te groot. Naast de gezondheidsrisico’s voor publiek, vrijwilligers en deelnemers is sprake van financiële risico’s voor de organisatie. Veel zaken moeten namelijk van te voren geregeld  worden, zoals bijvoorbeeld het contracteren van de professionele wielrenners.

Twee jaar op rij geen ‘Pijl’ is een groot gemis voor Emmen en wijde omtrek. Niet alleen voor de organisatie en de vele vrijwilligers, maar ook voor de organiserende horeca, de profrenners, de andere deelnemers, de sponsoren en niet te vergeten het publiek. De organisatie kijkt uit naar volgend jaar, naar een spectaculaire editie van de Gouden Pijl, traditioneel op de eerste zondag na de Tour de France: Op 31 juli 2022.